Het zwaartepunt van de activiteiten van Zoet ligt bij het ontwerpen en uitvoeren van opleidingstrajecten. Bij het gezamenlijk ontwerpen van deze trajecten komt Zoet vaak op dieperliggende thema’s en uitdagingen. Zoet is daarbij een uitdagend gesprekspartner die kritisch kijkt naar de ‘vraag achter de vraag’ en zij wordt dan ook steeds vaker gevraagd om adviestrajecten uit te voeren. Veel bedrijven waar Zoet initieel een training uitvoerde, maken nu gebruik van haar diensten als adviseur.
Uiteraard is het in dergelijk geval van belang dat de ervaring van Zoet aansluit bij de vraag van het bedrijf. Onderwerpen waarmee Zoet ervaring heeft, zijn:
  • Opleidingsbeleid
  • Professionalisering Sales
  • Professionalisering HR
  • Inwerktrajecten (beleid & implementatie)
  • Borging ontwikkeltrajecten
  • Interim HR
De adviezen van Zoet zijn altijd pragmatisch.
Graag maken wij kennis met u om uw vraag in kaart te brengen en oprecht te kijken of wij een goed adviespartner zijn.
Advies image