Communicatie of Interpretatie? 

We communiceren allemaal, de hele dag. Of dat nu is met woorden, gebaren, houding of juist door stil te zijn. Met communiceren wil je een boodschap overbrengen aan iemand anders. Of en hoe die boodschap aankomt, dat is de grote vraag! Rondom communicatie speelt namelijk van alles. Aspecten als duidelijkheid, luisteren, waarnemen, interpreteren. Allerlei factoren die de effectiviteit van communicatie beïnvloeden.

De trainingen van Zoet zijn erop gericht de deelnemers bewust te maken van hun manier van communiceren en het effect daarvan op hun omgeving. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan welke communicatietechnieken de deelnemers kunnen inzetten om het gewenste resultaat te bereiken.

Zoet heeft onderstaande trainingen ontwikkeld en gegeven;

  • Conflicthantering
  • Effectief communiceren
  • Feedback geven
  • Gesprekstechnieken
  • Presentatietechnieken