Het doel van een training is dat mensen onder de indruk raken van zichzelf, in plaats van overdonderd te worden door de trainer.

Als trainer wil je de deelnemers aan jouw training tevreden stellen. Je wilt de benodigde kennis overbrengen en de vaardigheden aanleren. Je begeleidt de deelnemers bij het bereiken van hun leerdoelen en zorgt ervoor dat ze voldoende handvatten krijgen om in de dagelijkse werkpraktijk daadwerkelijk aan de slag te gaan met het geleerde. Dat vraagt nogal wat van een trainer. Uiteraard heb je kennis nodig van jouw vakgebied. Daarnaast is het handig als je didactisch vaardig bent, immers kennis hebben is iets anders dan kennis overdragen.

De trainingen van Zoet belichten alle aspecten van het vak trainer. Van theorie over zaalopstellingen, het gebruik van verschillende werkvormen, tot en met de effectiviteit van de trainer zelf. Afhankelijk van de wensen kan op een bepaald thema worden ingezoomd.

Zoet heeft onderstaande trainingen ontwikkeld en gegeven;

  • Didactiek voor instructeurs
  • Effectieve werkvormen
  • Train de trainer
  • Ontwikkeltraject voor interne trainers