Leidinggeven is een vak op zich. De leidinggevende is verantwoordelijk het werk zodanig te organiseren en medewerkers te motiveren dat iedereen doet wat van hem/haar verwacht wordt. En dat binnen de kaders en het beleid van de organisatie. Hierdoor is leidinggeven, naast dat het een vak op zich is, ook een specifieke rol die je moet passen.

De trainingen van Zoet richten zich op enerzijds de ‘rol’ en anderzijds op stijlen en vaardigheden van leidinggeven. De trainingen staan in het teken van het bewust maken van de deelnemers wat hun manier van leidinggeven is en wat het effect daarvan is op hun werkomgeving. Er wordt uitgebreid ingegaan op verschillende technieken/modellen om de effectiviteit van de leidinggevende in de praktijk te vergroten.

Zoet heeft onderstaande trainingen ontwikkeld en gegeven:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Coachvaardigheden
  • Confronterend leidinggeven
  • Delegeren
  • Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voeren
  • Motiveren
  • Situationeel leidinggeven
  • Verzuimmanagement
  • Werkoverleg & vergaderen